Skip to product information
1 of 2

Prime Casual Wear

Gutanasar Mountain

Gutanasar Mountain

Regular price 8,900.00 AMD
Regular price 8,900.00 AMD Sale price 8,900.00 AMD
Sale Sold out
Tax included.
Color
Size

Գութանասարը հանգած հրաբխային լեռնագագաթ է՝ Կոտայքի մարզում։ Ըստ ժողովրդական պատմվածքների Գութանասար լեռան լանջերին հաճախ լսվել է հայ մշակ գյուղացու երգը՝ գութանով հողը հերկելիս՝ Գութանի երգը.

Արի՛, գութան, վարի՛, գութան,

Օրն եկել է, ճաշ դառել,

Առը շուռ տուր, խոփիդ ղուրբան,

Օրհնյալ է աստված, հորովե՜լ։     1887թ

Coordinates: 40°22’9.78, 44°41’5.66

Mount Gutanasar is an extinct volcano located in the western part of the Geghama Mountains that rises 400 m from its surrounding terrain to an altitude of 2,299 m above sea level. Gutanasar’s crater is largely composed of Pliocene lava and ash, although there is also perlite and pumice here.

View full details

Fabric Care

To ensure fabric maximum durability, we recommend you to follow these fabric care instructions.

 • MACHINE WASH 40ºC

 • WASH WITH SIMILAR COLOURS

 • DO NOT TUMBLE DRY

 • DO NOT BLEACH OR DRY CLEAN

 • IRON WITH MEDIUM HEAT

 • With a small gestures you can help our planet ->

 • -> WASH LESS

  -> WASH COLD

  -> LINE DRY

  -> REPURPOSE

  -> DONATE

  -> RECYCLE

 • Inspire and empower the courageous who celebrate Armenia 

 • Anyone who wears PRIME clothing makes a bold decision to become an ambassador of the Armenian way of life.

  We decide to celebrate our past and nod to our future. 

 • We work with HayPost to ship your order

 • Our platform automatically calculates the exact shipping price according to your address.